تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 4

سهیلی 12:24 - 1397/04/10

تهران پرنده دارد

گشت و گذار در باغ موزهها و بوستانهاى استثنايى منطقه 4 پايتخت

تماشاى استثنايى پرندگان را در اين گوشه از پايتخت مى توان تجربه كرد

زمانى كـه تهران بـه حوالى بـازار و ارگ محدود مى شـد، مناطق شمال شرقى تهران كه امروزه در محدوده منطقه 4 قرار مى گيرد، مثل لويزان و نارمـك يا زمين هاى كشـاورزى بودنـد يا مناطقى ييلاقى و پر از باغ و پرنده. اين زمين هـا و باغ ها متعلق به درباريان قاجار بود و جايى بـراى گذراندن تعطيلات ييلاقى شـان. از اوايل دهه 30 اين منطقه با حفظ موقعيت تفرجگاهى و ييلاقى اش، جايى شـد كه ويلاهاى درباريان و ثروتمندان يكى يكـى در آن قد علم مى كرد و روستاهايى مثل سوهانك، ازگل، مبارك آباد با رفت و آمد خودروى هاى آخرين مدل هر روز شلوغ تر مى شد. كم كم كارگاه‌ هاى صنعتى در شرق و جنوب اين منطقه سربرآورد و مهاجران از راه رسـيدند و مناطقى مثل نارمك و تهرانپارس و حاشـيه هايى مثل خاك سفيد، شميران نو زاده شدند. دهه‌ها از آن سال‌هاى شلوغى مى گذرد و انگار اين منطقه به روزهاى ييلاقى و خوش آب و هوايش بازگشته است. جنگل هاى لويزان قد كشـيده‌ اند و بوستان‌هايى مثل پرندگان، سرسـبزى و صداى پرندگان را دوباره به اين گوشه شمال شرقى پايتخت مى‌آورند.

منطقه 4 پايتخت

منطقه 4 پايتخت

چطور برسيم؟

با خط آبى

بزرگراه شهيد بابايى مرز شمالى و بزرگراه رسالت هم مرز جنوبى منطقه 4 است. از غرب به خيابان هاى شريعتى و پاسداران و از شرق هم به جاده لشگرك محدود مى شود. در خط 2 متروى تهران يا همان خط آبى رنگ، هم ايستگاه هاى فرهنگسرا، تهرانپارس، شهيد باقرى، دانشگاه علم، صنعت وسرسبز در محدوده اين منطقه‌اند.

 

گوشتخوار كمياب

وجود پرندگان گوناگون، يكی از خصوصيات های ويژه باغ پرندگان تهران است. هرجای اين باغ بزرگ را كه نگاه كنيد، پرنده‌ ای در اندازه يا شكلی متفاوت می بينيد. مثل همين پرنده گوشتخوار كه از فاصله دور شبيه عقاب دريايی است، اما دال سياه يا كركس سياه نام دارد. اين پرنده با نام علمی Aegypius monachus پرو بالی كاملاً سياه دارد و در ايران به تعداد كم و در اغلب نقاط ديده می شود.

 

منطقه 4 پايتخت

كجا بگرديم؟

زندگى با پرندگان

باغ پرندگان، بوستان لويزان، فرهنگسراى اشراق و بوستان هاى تاريخى و تفريحى، مناطقى است كه مى‌توانيد در آنها بگرديد و لذت ببريد.

 

منطقه 4 پايتخت

منطقه 4 پايتخت

بوستان لويزان:

بوســتان 86 هكتارى جنگلى لويزان، از بوســتان هاى بزرگ تهران است. آغاز حيات اين بوستان جنگلى به دهه 40 برمى گردد. اين درختان روى تپه هاى خاكى لويزان كاشته شدند تا با ايجاد يك كمربند سبز، مانع گسترش بيشتر تهران شوند. حالا اين بوستان، براى اهالى تهران تبديل شــمال غربى بوستان از سفره خانه و رستوران شيان و متل معروفش غفلت نكنيد. از ضلع غربى خيابان هنگام، بالاتر از خيابان استقلال مى‌توانيد وارد اين بوستان بزرگ شويد.

فرهنگسراى اشراق: فرهنگســراى اشــراق يــا طبيعــت يكــى از سرسبزترين فرهنگســراهاى تهران اســت. اينجا باغى است قديمى و ساختمان خود فرهنگسرا هم يك قرن قدمت دارد. حوض هاى هفت گانه و درختان تنومند اين باغ حسابى معروف اند. در اينجا مى توانيد از امكانات مختلفى مثل سينما، نگارخانه، باشگاه هاى ورزشــى و سفره خانه سنتى اســتفاده كنيد. فلكه دوم تهرانپارس، انتهای خيابان جشــنواره، نشانى اين فرهنگسراســت و اگر اطلاعات بيشــترى مى خواهيد با شماره تلفن 6-77327685 تماس بگيريد.

 

منطقه 4 پايتخت

بوستان پليس:

در بزرگــراه وفادار، بعد از ميدان قنــات كوثر مى‌توانيد يكى از مهم‌ ترين بوســتان‌هاى اين منطقه را ببينيد، البته نه فقط به خاطر باغ و امكانات تفريحى‌اش، بلكه به خاطر عمارت تاريخى ارباب هرمز كه از ســرمايه‌ داران معروف دوره پهلوى اول اســت. اين عمارت زيبا در فهرست آثار ملى هم ثبت شده است.

 

منطقه 4 پايتخت

بازيكده خانواده:

يك مركز تفريحى خوب، مدتى است كه در حكيميه، بلوار افق، تقاطع بلوار نور افتتاح شده كه مى‌توانيد ساعت‌هاى به يادماندنى را در آن، همراه با بچه‌هاى تان خلق كنيد. اين مجموعه وسايل بازى متنوعى دارد، از ماشين‌هاى بازى مكانيكى و برقى گرفته تا پل‌هاى طنابى معلق و محوطه‌هاى اسكيت.

باغ پرندگان:

بزرگ ترين باغ پرندگان كشور، تازگى ها در منطقه 4 افتتاح شده و در آن 20 هزار پرنده از 250 گونه آفريقايی و آســيايی وجــود دارد. تا ارتفاع 30 مترى اين پارك تورى نصب شــده و پرنــدگان اين پارك همــه آزادند. مى‌توانيد قدم بزنيــد و انواع پرندگان را تماشــا كنيد. اين پــارك پرندگان تاكسی درمى هم دارد. ورود خودرو به پارك ممنوع است و بايد آن را در پاركينگ مجموعه پارك كنيد. اتوبوس هاى برقى و كالسكه‌ ها البته با دريافت هزينه، مسافران را درپارك جابه جا مى كنند. فاز نهايى ساخت اين باغ تا آخر امسال افتتاح مى شود. اين مجموعه ديدنى در بزرگراه شهيد بابايى شرق، بعد از هنگام در خيابان كوهستان قرار دارد.

 

منطقه 4 پايتخت

منطقه 4 پايتخت

از دست ندهيد

باغ آقاى صدراعظم

عمارت عين الدوله يكى از عمارت هاى مهم تاريخى تهران است

حتما عكس معروف سران متفقين را در كنفرانس تهران ديده‌ايد؛ عكسى از روزولت، چرچيل و استالين، سران كشورهاى آمريكا و انگلستان و روسيه در 70 سال پيش. اين عكس روى ايوان شمالى عمارت عين الدوله گرفته شــده؛ همين عمارتى كه امروز تبديل به يك مركز فرهنگى ـ هنرى شده. ســران اين كشورها ترجيح دادند، جلسه شان را خارج از بافت مسكونى تهران برگزار كنند و به همين خاطر باغ و عمارت عين الدوله ـ صدراعظم دوره قاجار ـ محل برگزارى اين كنفرانس معروف شد. اين باغ و عمارتش فراز و نشيب‌هاى زيادى طى كرد و حالا يكى از تفرجگاه‌هاى تاريخى شمال شرقى تهران است. نگارخانه برگ هم در همين ساختمان داير است و اگر مى‌خواهيد به بهانه تماشاى اين عمارت و باغش، آثار اين گالرى را ببينيد، به نشانى پاسداران، ميدان هروى، خيابان وفامنش، خيابان جلالى برويد، براى گرفتن اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 5 - 22969742 تماس بگيريد.

پیام در واتساپ
تماس با ما