نقش شهرداری ها در توسعه گردشگـری

صدرا رحمتی 21:10 - 1397/10/28


نقش شهرداریها (مدیریت شهری) در توسعه گردشگری


چنانچه در فصول ابتدایی اشاره شد، گردشگری شهری یکی از مهمترین انواع گردشگری است، بحث گردشگری در سه سطح قابل طرح است:

۱- در سطح ملی برای تعیین استراتژی ها و اهداف ملی با مسئولیت دولت و سازمانهای و متولی این امر

۲- در سطح منطقه ای که به اعتبار تنوع پتانسیل های گردشگری در کشور ما سطح میانی تصمیم گیری را شامل می شود و همچنین اجرای سیاست های هماهنگ را در هر استان با مسئولیت استانداریها و ادارات کل مربوطه مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در بر می گیرد

۳- و در نهایت سطح محلی با مدیریت و مسئولیت شهرداریها

 

بازار تجریش تهران

جامونه با فراهم آوردن سامانه رزرو و اجاره روزانه خانه در تهران آماده و پذیرای شما به پیشواز تعطلات نوروزی می رویم

با یک ارزیابی سریع می توان دریافت که تصمیم گیریها در همان سطح اول مانده است و البته گاه با همت و ذوق برخی مسئولان به سطح دوم نیز تمایل پیدا کرده است اما هنوز فکر و تصمیمی در سطح محلی با هدف توسعه گردشگری مدون نشده و به صورت هماهنگ به اجرا در نیامده است. و همواره در روال موجود برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در سطح کشور نوعی تعارض با اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری مشاهده می گردد، از یک سو، با توسعه روزافزون شهرها در کشور و افزایش جمعیت شهرنشین نیازهای تفریحی و گردشگری شهروندان به شدت رو به گسترش دارد ولی از طرف دیگر اختیارات قانونی و عملی شهرداریها در عرصه بهره گیری از فضاهای فراغتی و توریستی بسیار محدود است. از جمله این محدودیت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: عدم اختیارات مدیریت شهری در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر، تعداد متولیان و نهادهای مسئول، جدایی میان وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف مدیریت شهری، عدم وجود قوانین عام، مشترک و میان بخشی در زمینه گردشگری و...

 

مسجدی در یزد به همراه توریستهای خارجی

اجاره روزانه خانه در تهران به همراه جامونه به استقبال جشن عید باستانی نوروز می رویم


این در حالیست که در اغلب کشورها شهرداریها بزرگترین نقش را در توسعه گردشگری شهری دارند، چرا که شهرداری در سازماندهی و شکل دهی به شهر، مهمترین دستگاه است و در اکثر کشورهای موفق در بحث گردشگری در واقع این مدیریت منسجم و هماهنگ شهری است که باعث فعالیت های هم جهت می شود، شهردارهای نقاط مختلف دنیا در پرتو اختیارات و مدیریت قوی و هماهنگی که دارند، اقدامات جدی برای جذب گردشگران به عمل می آوردند، بازسازی فضاهای ظاهرأ متروک و مرده به قصد زنده کردن جنبه های کهن جامعه پیش از صنعتی دارند، از ساختمان های کارخانه های قدیمی برای پذیرایی گردشگران استفاده می کنند. در بلژیک برخی محله های قدیمی از روی قرائن تاریخی تجدید بنا شده است و این در فضای ماشینی و مدرنیسم زندگی غربی از قویترین جاذبه ها به حساب آمده و باعث ایجاد غرور ملی در خود ساکنان می شود، برگزاری همایش های ملی و بین المللی بازرگانی و حتی علمی و فرهنگی از سود آورترین گردشگری هاست. همچنین ایجاد موزه های بسیار بزرگ نیز یکی از فعالیتهای شهرداری است. موزه فورد که دارای ابزار و وسایل، کارخانه، اتومبیل ها و محل زندگی فورد است به قدری بزرگ و برای گردشگران نقاط مختلف دنیا جذاب است که برای بازدید از آن بلیت یک ساله فروخته می شود. اهمیت گردشگری شهری در شهرهای کشورهای پیشرفته به حدی است که شهرداران در ایجاد جاذبه های تازه توریستی و معرفی شهر خود با یکدیگر رقابت می کنند. مسئولان شهرهای توریستی مثل پاریس، پکن و مادرید سعی می کنند با رشد صنعت گردشگری به توسعه شهر خود کمک کنند. در ایتالیا رقابت سنگینی بین شهرداران شهرهای مختلف وجود دارد و برای آژانس های توریستی به طور جدی خدمات خود را تبلیغ می کنند.
بطور اجمالی مهمترین زمینه هایی را که شهرداری ها می توانند توسط آن به توسعه گردشگری در شهرها کمک کنند به شرح ذیل می توان برشمرد:

1. معرفی شهر و امکانات آن: طبیعی است که کمبود ها پس از این معرفی خود را نشان خواهند داد. در کشور ما ایران با توجه به پتانسیل های قوی گردشگری در بیش از ۷۰۰ شهر، فقط از طریق همت شهرداریها و رقابت آنها بر سر معرفی شهر خود به ایرانگردان و جهانگردان است که می توان به همت ملی برای توسعه این صنعت امیدوار بود.

بنای ملکه توران - تهران

اجاره روزانه خانه در تهران با جامونه برای تعطیلات نوروزی سال 1398

2. توجه به ميراث فرهنگی شهرها: یونسکو در اجلاس جهانی میراث ۱۹۷۲، میراث فرهنگی را اینگونه تعریف کرد:

الف- بناهای یادبود: آثار معماری، نقاشی ها و مجسمه های یادبود، اجزا یا سازه های یک موجودیت معماری، دست نوشته ها، غارهای مسکونی و ترکیباتی از اشکال که از نقطه نظر تاریخی، علمی با هنری از اهمیت جهانی برخوردار باشند.
ب- مجموعه ای از ساختمانها: مجموعه ای از ساختمانهای متصل به هم با مجزا که به دلیل معماری، تجانس یا مكانشان در چشم انداز، از نقطه نظر تاریخی، علمی یا هنری از اهمیت جهانی و ملی برخوردارند.
ج- محل ها: آثار انسانی با ترکیباتی از آثار طبیعی و انسانی و مناطقی از جمله محل های باستان شناسی که از نقطه نظر انسان شناسی، قوم شناسی، زیبا شناسی یا تاریخی از اهمیت ملی و جهانی برخوردارند.

 

صاحب قرانیه - تهران


 در حال حاضر متأسفانه در برخی از شهرها، شهرداران میراث فرهنگی را عامل محدود کننده شهر می دانند، در حالی که باید مردم را ترغیب کرد که این میراث های قوی اقتصادی و فرهنگی را حفظ کنند، چرا که در حقیقت هویت شهرهای ما می باشند. از سوی دیگر میراث فرهنگی کمتر مورد بازدید مردم ما قرار می گیرد چرا که مجموعه های فرهنگی به مجموعه های دیدنی تبدیل نشده اند و یا از سوی شهرداری ها به صورت واحدهای قابل استفاده برای نیازهای عمومی شهر در نیامده اند. (البته جديد اقداماتی در جهت بهره برداری جهانگردی و پذیرایی از بناهای تاریخی انجام پذیرفته است، نظیر تبدیل حمام وکیل در شهر شیراز به سفره خانه سنتی که گردشگران و شهروندان بسیاری را به سوی خود می کشاند.)

 

پل طبیعت - تهران

اجاره روزانه خانه در تهران با جامونه جایی برای زندگی 

۳. نظافت عمومی شهر: از دیگر زمینه های مهم که کمتر به آن توجه شده است، نظافت عمومی شهر و زیر ساخت هایی است که به بهداشت شهری مربوط می شوند، اكثر قریب به اتفاق جهانگردانی که وارد ایران شده اند، نبود سرویس های بهداشتی و با ، وضعیت بسیار نامناسب آنها را مشکل عمده گردشگری در ایران عنوان نموده اند. تشخيص اولویت ها در بحث بهبود خدمات شهری با هدف کمک به توسعه گردشگری نشان از توجه شهرداری ها به بحث گردشگری دارد، به عنوان مثال گر چه ایجاد فضاهای توریستی اقدامی مفید در جلب توجه گردشگران است، اما قبل از آن ایجاد مسیرهای روان و اطلاع رسانی در مورد امکانات و مسیرهای شهری از اولویت بیشتری برخوردار است. علائم راهنمائی بر اساس استانداردهای بین المللی، نظافت جدولها، خط کشی خیابانهاء نظافت شهری، وجود علائم و راهنماهای شهری براساس نیاز گردشگران همه در نظر اول نکاتی ریز و جزئی هستند، اما منظر عمومی شهر را می سازد. امروزه منظر عمومی شهرهای ایران بسیار اسفبار شده است و مشکل عدم رسیدگی هم همیشه نبود یا کمبود اعتبارات عنوان می شود، در حالی که با یک مدیریت صحیح می توان با استفاده از جایگاه شوارهای اسلامی شهر به بسیج مردمی حتی در سطح مدارس و در میان زنان همت گماشت، شهرداریها می توانند از نیروهای مردمی بدون نیاز به اعتبارات سنگین در جهت ساماندهی منظر عمومی شهر استفاده کنند.

4. ايجاد خاطره های ذهنی برای گردشگران: مهمترین وظیفه شهرداری ها «توسعه و گردشگری و ایجاد خاطره های ذهنیه برای گردشگر است، ایجاد چنین خاطره هایی در صورتی امکان پذیر است که شهرداری ها بتوانند بدون تقليد از یکدیگر ابتکار عمل را برحسب شرایط و امکانات خود در دست بگیرند. اگر صنعت گردشگری در سطح محلی تعریف نشود و فقط اهداف ملی را دنبال کند، به تدریج شهرها فضایی دوگانه خواهند یافت. فضایی لوکس برای زندگی توریستی و فضایی اسفبار برای زندگی مردمان بومی شهر، به همین جهت است که باید گفت اگر شهرداریها به عنوان نهادهای محلی و با هدف توسعه دست به بهبود زیر ساخت ها بزنند، خدمات در سطح عام تری توزیع می شود، به علاوه این که ساکنان شهر نیز از این خدمات بهره مند خواهند شد، در این صورت گردشگر خارجی نیز می تواند تحت تأثیر زندگی مردم شهر با هویتی خاص و منحصر به فرد قرار بگیرد و رضایت بیشتری از مسافرت خود ببرد. در مجموع می توان برای ورود شهرداری ها به بحث گردشگری چهار زمینه مشخص را مطرح کرد:

الف - توجه شهرداری ها به مقوله توریسم تاریخی و بهره برداری از سایت های تاریخی
ب- اکوتوریسم یا توریسم طبیعی با توجه به پتانسیل های هر منطقه
ج- تبلیغات و اطلاع رسانی
د- تأمین منابع مالی در جهت آماده سازی فضاهای توریستی در شهرها.

گردشگری شهری در ایران - احمد دیناری

اجاره روزانه خانه در تهران به همراه جامونه حس خوب خونه برای داشتن سفری لذت بخش در کنارعزیزانتان

با ما در تماس باشید 8 30 50 70 0912مطالب بیشتر:

پیام در واتساپ
تماس با ما