منزل زیباتر با راهکارهای ساده؛ اتاق خوابی محبوب

سعید مدرسی 20:26 - 1397/12/17

اجاره آپارتمان مبله در تهران از طریق سامانه جامونه

از ميان تمام اتاق خواب ھا، با سبکی مدرن یا سنتی، برگزیده هیشان را برای داشتن اتاق خوابی زیبا به شما معرفی می کنیم.

١) کلاسيک و شيک:

آبی سرد و بنفش سنبلی از رنگ ھای طبيعی ھستند که در این اتاق خواب آرام انتخاب شده و می تواند موجب سردی اتاق شود اما با حضور رنگ سفيد و قھوه ای تيره که تا اندازه ای موجب گرمی اتاق شده اند، به تعادل رسيده اند.

نکته مهم: مبلمان کلاسيک اگر ھماھنگ با سبک مدرن نباشد می تواند به زیبایی اتاق لطمه بزند، رنگ قھوه ای تخت و طرح ھای ھندسی و تاج تخت بلند و رنگ ھای بکار رفته ھمگی موجب جذابيت بيشتر این اتاق شده اند.

٢) تقاطع شرق و غرب:

تقارن و تناسب در اجزای این اتاق خواب کاملا بر گرفته از طراحی شرقی می باشد، اما چوب خود رنگ و چرم مصنوعی به کار رفته شده ما را به ھنر غربی می کشاند.

نکته مهم: در این فضا، الھامی از چندین سبک را می توان دید، بافت ھای طبيعی به کار رفته شده و تقارن آنھا و رنگ مایه مسی پرده ھا و دیگر اجزای اتاق ھمگی به زیبایی و منحصر به فرد بودن اتاق کمک می کنند.

٣) تخت خوابی با چھار دیرک در چھار گوشه آن:

در اولين نگاه پوسترھای قاب شده بالای تخت، توجه را به خود جلب می کنند. راحت ترین راه برای خلق فضایی دراماتيک، زیبا و مدرن انتخاب مبلمان بزرگ سایز می باشد.

شما در تمام طول هفته و 24 ساعته می توانید اقدام به اجاره سوئیت مبله در تهران نمایید

نکته مهم: تخت خواب با رنگ ھای طبيعی و خاص، خودش باعث ایجاد فضایی آرام و ایستا و بی جنبش شده است، رنگ زیبای دیوار(بنفش کم رنگ، خاکستری یا خاکستری مایل به قھوه ای) و رنگ آجری لحاف روی تخت بسيار ماھرانه انتخاب شده است.

۴) سبکی کاملا شخصی:

تخت، نيمکت، ميز ، بالشتک ھا و تاج تخت، ترکيبی دارند که موجب گرایش اتاق به سمت افقی(فروتن و لطيف) شده اند که احساسی از نيمه ھای قرن را به ما می دھند. وسایل کنار تخت کمی از حالت افقی کاسته که باعث دلچسب شدن فضا می شود.

نکته مهم: اثاثيه موجود در اتاق حالتی افسانه ای به اتاق داده اند؛ ترکيب زیبایی از منسوجات و مبلمان، سبکی منحص به فرد را خلق می کند که در ھيچ فروشگاھی و با ھيچ قيمتی پيدا نخواھد شد.

۵) پوششی ظریفانه:

این تخت خواب مجلل با لایه ھایی از روتختی ھای زیبا پوشيده شده که ھر کدام لطيف تر و زیباتر از قبلی می باشد.

نکته مهم: بافت ھای بسيار زیبا که بر روی تخت مشاھده می شود مثل تاج تخت با روکش زبر کتانی، بالشتک ھای زیبای ابریشمی لطيف با صندلی دو نفره ترکيبی زیبا ایجاد کرده اند. طرح و رنگ ھميشه در دکوراسيون مھم ھستند اما جذابيت این اتاق به وجود بافت ھای متعدد می باشد که جلوه ای فوق العاده به آن داده است.

۶) گرم و مدرن:

روتختی سفيد و لوازم موجود در اتاق در تضاد با دیوار قھوه ای ھستند تا اتاق خواب را فضایی مرموز و مھيج نشان دھند. بالشتک ھای رنگارنگ کانون توجه در اتاق می باشند.

نکته مهم: اتاق ھای بزرگ فضای خوبی برای ترکيب انواع سبک ھا مھيا می کنند. دراین اتاق، رنگ ھای زمينی، روتختی زیبا و ھنرھای دستی، فضایی کامل ایجاد کرده اند که کاملا مناسب و امروزی می باشند.

۷) ساده و شيک:

آبی مه آلود دیوارھا، جو آرامی را در این اتاق با شيوه ای زنانه و بصيرانه خلق کرده است. گلچينی از مبلمان بسيار مدرن و عالی، فضایی شخصی و جذاب به اتاق داده اند.

نکته مهم: کف با رنگ تيره انعکاسی از رنگ قھوه ای سقف است که بسيار گيرا و غير منتظره می باشد و با چھل چراغ آویزان شده بسيار شيک تر و صميمی تر شده است.

۸) بدو ن تجمل گرایی:

انتخاب ماھرانه مبلمان و رنگ بندی خنثی فضایی بسيار شيک ایجاد کرده است و قرار دادن تخت به صورت مورب و اثاثيه بزرگ سایز فضا را خاص و دراماتيک کرده است.

نکته مهم: ترکييب زیبای رنگ سفيد و قھوه ای و نوع اثاثيه، بسيار با ھم منطبق ھستند که مایه ی شگفتی فرد می شود.

آنچه برای استارتاپ ما مهم است، رضایت شماست. به همین منظور جامونه با تیمی متخصص و با تجربه اقدام به  اجاره سوئیت مبله در تهران می نماید

۹) استراحتگاھی حکيمانه:

رنگ پرده ھا، تاج تخت و دیوارھا زمينه ای آرام را ارائه داده اند که با رنگ سفيد ساده کتانی لوازم موجود اتاق را به سمت آرامش کشانده است.

نکته مهم: یک انتخاب عالی برای اتاق خواب، رنگ ھای محدود برای دکوراسيون آن می باشد. تنھا نقشی که می توان یافت، طرح راه راه بالشتک ھای روی تخت است که بسيار ھماھنگ با سفيدی تخت می باشد.

۱۰) ترغيب برای خواب:

دراین اتاق، تخت خواب نقش اول را دارد، این در حالی است که وسایل اتاق محدود است. تخت با سادگی خود بسيار عالی در برآمدگی سقف جای گرفته است و توجه را به سمت خود می کشاند.

نکته مهم: رنگ بسيار ساده دیوار و تخت و تزئينات بکار رفته به معماری اتاق اجازه می دھد که خودی نشان دھد.

۱۱) ساده اما شاھانه:

این اتاق خواب، گویی برای پادشاه تزئين شده اما شما ھم می توانيد در آن اقامت کنيد! تاج تخت بسيار بزرگ بسيار عالی با روتختی مخملين گرم و نرم با رنگ گرم جفت شده است. دو صندلی کوچک در پای تخت بر این لطافت و ظرافت افزوده و به شما پيشنھاد می کند کفش خود را درآورده و استراحتی کنيد.

نکته مهم: درخشندگی کاغذ دیواری گلدار و ھمانگی رنگ ھا بر دولتمندی اتاق افزوده است.

۱۲) جای خواب شيک:

دو آینه بلند در دو طرف تخت، چراغ خواب ھای منحصر به فرد و ميزھای کنار تخت با سبک امروزی و تقارن موجود در آن، سنت و مدرنيته را درھم آميخته است.

نکته مهم: قسمتی از این پنجره وسيع با صفحه ای مات پوشيده شده که می تواند ھم اجازه دھد که نور کافی به اتاق وارد شود ھم به تخت حالتی دنج داده است.

جامونه راه حلی ارزان برای اجاره سوئیت مبله در تهران

 

۱۳) طرح ھای شاد:

رنگ قرمز و صورتی بالشتک ھا و کاغذ دیواری آبی با طرح شبکه ای، زمينه جذابی را برای یک تاج تخت راه راه و بلند آماده کرده است.

نکته مهم: ترکيب قرمز و سفيد و آبی و... و صورتی... ریسکی می باشد که در این اتاق شده است، متفاوت بودن و ترکيب رنگ ھای غير منطقی که به نظر ھماھنگ نيستند گاھی فضاھایی منحصر به فرد به وجود می آورند.

۱۴) رنگ ھای گرم:

در این اتاق با انتخاب تخت خواب صورتمه ای و کنار تخت ھایی که گویی ورم کرده اند کمی از حالت سنتی فاصله گرفته اما با انتخاب فرشی با طرح کلاسيک و عکس ھای بالای تخت به تعادل رسيده است. گل ھای تازه در اتاق توجه ھر بيننده ای را به خود جلب می کند.

نکته مهم: اثاثيه بزرگ سایز این اتاق کوچک را بزرگتر نشان می دھد. استفاده از رنگ ھای گرم در وسایل و رنگ دیوار فضای دلنشينی را ایجاد کرده است.

۱۵) به یاد دریا:

تخته ھای سفيد و کاغذ دیواری آبی پررنگ ما را به یاد نيروی دریایی می اندازد و زمينه ای عالی برای تخت خواب الھام شده از دریا ایجاد می کنند. تزئينات کنار تخت و تصویرھای ساده در بالای تخت، موضوع دریا را تقویت می کنند و مفروش استفاده شده کاملا از شِن ھای ساحل دریا الھام گرفته شده است.

نکته مهم: این اتاق توسط عناصر بصری از جمله پالت رنگی مناسب و تزئينات متناسب با موضوع و البته بدون استفاده از فانوس دریایی به موضوع مورد نظر خود که دریا می باشد کاملا نزدیک است.

۱۶) ظرافتی زنانه:

مخمل خواب دار تاج تخت، بنفش کمرنگ دیوارھا و چلچراغ بسيار ظریف و عالی حالتی زنانه به اتاق داده است. ترکيب غير معمول رنگ ھای اتاق و ھمچنين طرح ھای به کار رفته بر روی تخت جذابيتی فوق العاده به اتاق داده است.

نکته مهم: رنگ بندی استفاده شده در اتاق بسيار مطابق با مد روز می باشد که بسيار با سليقه و حيرت آور است و شخصيتی خاص به اتاق داده است.

۱۷) استفاده ای عالی از اتاقک زیر شيروانی:

ھنرھای کلاسيک و صنایع دستی موجود در اتاق، گاه ویژگی اصلی یک اتاق می باشند. برای نگه داشتن احساس کلاسيک در اتاق زیر شيروانی، سقف اتاق کاملا سفيد رنگ آميزی شده که بسيار با نوع معماری اتاق ھماھنگ است تخت با رنگ ھای گرم در زیر پنجره قرار گرفته است.

نکته مهم: ترکيب سقف و تزئينات داخل اتاق، احساس بسيار خوشایندی به فرد می دھد که این نشانه ھمانگی اجزای اتاق می باشد.

۱۸) در وسط صحنه:

این اتاق چند سطحی، جذاب و مجلل می باشد. دیوارھای خاکستری روشن یک مکمل زیبا برای بافت گلدار زرد می باشد. پنجره ھای بلند نور زیادی را وارد اتاق می کنند که به شکوه این اتاق خواب می افزاید.

نکته مهم: استفاده از رنگ قھوه ای تيره در کفپوش اصلی، فضایی مھيج به اتاق داده است و مفروش اتاق با کفپوش فرعی اتاق از لحاظ رنگی بسيار ھماھنگ می باشد.

۱۹) دستی بر مدرنيته:

این اتاق خواب در حين سادگی بسيار خبره و ماھرانه چيده شده است. استفاده از تختی با چھار دیرک در اتاق با چيدمان آن بسيار امروزی و مدرن می باشد.

نکته مهم: رنگ مفرغين دیوار آجری و کفپوش چوبی، گذشته ای از ساختمان را به ما می گوید که در تضادی بسيار زیبا با مبلمان امروزی درون اتاق می باشد.

۲۰) رنگ وطرح:

طرح گلدار زرد رنگ با طرح راه راه تخت و بالشتک ھای گلدار، نشان دھنده بی باک بودن چيدمان اتاق است و به آن فضایی خاص و زیبا داده است.

نکته مهم: گاھی اوقات جای آن است که بسيار بی باک باشیم و با طرح و رنگ بازی کنیم.

۲۱) گلدار و شکيل:

رنگ یاسی با سفيد تخم مرغی به ھمراه دیگر رنگ ھای رنگ پریده، حالتی جذاب برای یک اتاق خواب مطابق با مد روز می آفریند. کادرھای روی دیوار، فضایی زیرکانه برای نصب قابھای کوچک و زیبا فراھم کرده است. طرح ھای روی بالشتک ھا توجه را به خود جلب می کنند.

نکته مهم: زیبایی یک اتاق خواب به چيدمان زیبا و منحصر به فرد آن است نه به کارگيری اجناس گران قيمت.

اگر قصد مسافرتی کوتاه به تهران را دارید، ما به شما  اجاره سوئیت مبله در تهران را پیشنهاد می کنیم

۲۲) خارج از قوانين:

تخت خواب مدرن به ھمراه عسلی ھایش، در کنار صندلی چرمين و فلزی، جلوه خاصی دارند و رنگ ھر دو که رنگ ھایی گرم دارند، زیبایی آنرا دوچندان مي کند.

نکته مهم: تابلوی بالای تخت در عين غير معمول بودن، به امروزی کردن اتاق کمک کرده است و فضایی منحصر به فرد ایجاد کرده که می توانيد با یافتن چنين آثاری فضایی این چنينی به اتاقتان بدھيد.

۲۳) عاشقان کتاب:

این اتاق گویی انباری است که دوستداران کتاب چه برای مطالعه و چه برای دکوراسيون می توانند از آن لذت ببرند. اما طاق قوسی بالای تخت به دنج بودن تخت شما کمک کرده تا کمی از ھياھوی کتابخانه فاصله بگيرد.

نکته مهم: کانون اصلی توجه، کتابخانه می باشد اما با استفاده از رنگ بندی ساده و تقریبا سفيد از شلوغی بيشتر اتاق کاسته شده.

۲۴) سمساری شيک:

با ترکيب و تطبيق(البته بيشتر ترکيب) اثاثيه سمساری این اتاق سطحی بالا از مھارت انتخاب را به رخ می کشد. ھر کدام از اثاثيه (بوفه کنار اتاق، صندلی پای تخت و حتی خود تخت) به نوعی شخصيتی ویژه به اتاق داده اند.

نکته مهم: گذشته از قدیمی بودن اثاثيه، این سمساری جذاب، موفق شده فضایی بی همتا و زیبا ایجاد کند.

از طریق این شماره می توانید با ما در ارتباط باشید 8 30 50 70 0912

گروه جامونه دارای کادری متعهد، جوان و پر انرژی است که اقدام به شناسایی آپارتمانهای مبله در تهران برای شما عزیزان می نماید.

تنوع در واحدهای جامونه با امکانات رفاهی مناسب در نقاط مختلف تهران با سبد قیمتی متنوع، باعث شده تا دسترسی به موارد بیشتری از خانه های مبله در تهران مهیا باشد.

در حال حاضر دامنه مشتریان جامونه شامل تجار، توریست ها و افرادی هستند که محل اقامتی در تهران از احتیاجات آنها می باشد.

مشاوران جامونه با توجه به نیازهایی مانند نزدیک بودن محل اقامت به مناطق گردشگری، مراکز تفریحی، تجاری، درمانی و… اقدام به ارائه خدمات اجاره آپارتمان مبله در تهران می نمایند.

جامونه در زمینه اجاره و رزرو آپارتمان مبله در تهران خدمتگذار شما عزیزان است تا به آسانی و تنها با یک تماس بتوانید انتخابی مناسب برای رزرو آپارتمان مبله در تهران داشته باشید.

در سامانه جامونه می توانید با بودجه های مختلف آپارتمان مبله خود را در کمترین زمان رزرو نمایید.

برای رزرو کافیست با پشتیبانی ۲۴ ساعته جامونه تماس بگیرید. 8 30 50 70 0912

شما می توانید متن بالا را از طریق فشردن دکمه پلی در کادر زیر بشنوید

مطالب مرتبط:

پیام در واتساپ
تماس با ما