منزلی زیباتر با راهکارهای ساده؛ بازسازی آشپزخانه

سعید مدرسی 23:51 - 1397/12/25

با جامونه از خدمات اجاره آپارتمان مبله در تهران بهره مند شوید

خانه تان قدیمی ساز است و آشپزخانه تان رنگی از کھنگی به خود گرفته؟ با ۵ راھکار ساده، سریع و ارزان قيمت، به راحتی می توانيد ظاھری جدید به آن ببخشيد.

۱) دستگيره ھا قدیمی شده؟ در آشپزخانه ھا معمولا تعداد کابينت ھا، کمدھا و کشوھا زیاد است. شما می توانيد با پرداخت ھزینه ای نه چندان زیاد، تمام دستگيره ھای آشپزخانه را عوض کنيد؛ البته یک شرط دارد و آن اینکه کابينت ھای شما نباید خيلی رنگ و رورفته باشند، وگرنه مجبورید اول آنھا را رنگی بزنيد و بعدش سری به بازار زده و دستگيره ھای مناسبی از ھر جنس و رنگی که به آنھا می آید، تھيه و نصب کنيد. با عمل کردن به ھمين توصيه ساده می توانيد جلوه ای تازه به آشپزخانه تان ببخشيد.

اجاره سوئیت مبله در تهران از طریق این لینک با جستجویی ساده

۲) آشپزخانه تان کم نور است؟ نور، به تنهایی زیبایی خاصی به ھر فضایی می بخشد. اگر آشپزخانه تان نورگير نيست یا نورش کم است می توانيد منابع نوری را در اطراف آن گسترش دھيد؛ مثلا اگر آشپزخانه تان بزرگ است و ميز صبحانه تان را در گوشه ای از آن قرار داده اید، لوستری کوچک بالای آن بياویزید. حتی می توانيد از وسایل تزیينی نوردھنده نيز استفاده کنيد. ھمه چيز به سليقه خود شما بستگی دارد. نگاھی به اندازه و ترکيب آشپزخانه تان بيندازید و بعد راھی چند لوسترفروشی شوید و آنچه مناسب است، تھيه کنيد.

۳) پرده ھا دلگيرند؟ اگر احساس می کنيد فضای آشپزخانه تان دلگير و یکنواخت شده، پرده ھا را عوض کنيد. می توانيد برحسب رنگ کاشی ھا و کابينت ھایتان پرده ھای روشن ساده یا گلدار بخرید اما ترجيحا پارچه ای انتخاب کنيد که خيلی ضخيم و تيره نباشد تا نور را از خود عبور داده و فضا را خوب روشن کند.

از طریق تماس با شماره 8 30 50 70 0912 می توانید در سریع ترین زمان، اقدام به اجاره سوئیت مبله در تهران نمایید

۴) از رنگ دیوارھا خوشتان نمی آید؟ اگر رنگ دیوارھا یا کف آشپزخانه برایتان خسته کننده شده است، با یک کارشناس مشورت کرده و رنگی زیبا برای دیوارھا انتخاب کنيد. زیاد مقرراتی نباشید؛ آشپزخانه قسمتی از خانه شماست که زمان زیادی در آن سپری می کنید، پس ترجيحا رنگی شاد و سرزنده انتخاب کنيد تا شما را از افسردگی نجات دھد. اگر کابينت ھای آشپزخانه تان فلزی است، می توانيد رنگی ھماھنگ با آن انتخاب کرده و به کابينت ھا جلوه ای تازه ببخشيد. در مورد کف آشپزخانه نيز می توانيد با کمی ھزینه کف پوش آشپزخانه را تغيير دھيد.

۵) چيدمان وسایلتان تکراری شده؟ اگر توانش را دارید که کمی بيشتر ھزینه کنيد، می توانيد چند وسيله برقی جدید و مدرن بخرید و آنھا را جای وسایل قبلی که در معرض دید بودند، قرار دھيد. البته این توصیه بدان معنا نیست که وسایل قدیمی را به راحتی دور بریزید، فقط سعی کنید کمی نوآوری کنید. حتی می توانيد یک بوفه شيشه ای تھيه کرده و چند ظرف کریستالی که قبلا در کابینت نگه می داشتید درون آن بگذارید. گلدان روی ميزتان را عوض کنید و اگر تا به حال درون آن گل ھای مصنوعی بوده، نوع دیگری گل تھيه کرده و درونش بگذارید. اگر دستگيره، پيشبند و حوله را در کنار آشپزخانه می آویختيد، می توانيد آنھا را درون کشو بگذارید یا جای آن را عوض کنيد یا سری جدیدی با رنگی جدید بخرید و آنھا را جایگزین کنيد. بدیهی است از دستگیره، پیشبند و حوله های قدیمی می توانید در نظافت های آتی به خوبی استفاده کنید.

جامونه با اجرای طرح اجاره سوئیت مبله در تهران می کوشد تا خدماتی نوین و با کیفیت را به شما عزیزان ارائه دهد

از طریق این شماره می توانید با ما در ارتباط باشید 8 30 50 70 0912

مطالب مرتبط:

پیام در واتساپ
تماس با ما