مجله‌ی جامونه

تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 9
منطقه 9 ميزبان آزادى گشت و گذار در منطقه اى كه آن را به برج معروفش می شناسند برگ برنده اين منطقه تهران، برج آزادى است؛ برج و ميدانى كه براى چند ده سـال، تا زمانـى كه هنوز نام و نشـانى از برج ميلاد به ميـان نيامده بود، نمـاد بى رقيب پايتخت محسـوب مى شد. 42 سال پيش، اين برج به شـكل دروازه اى 45 مترى كه طرحش از ميـان ده ها طرح پيشـنهادى معماران برگزيده شده بود، افتتاح شد و مسـافران داخلى و خارجى كه از پايانه غرب يا فرودگاه مهرآباد به تهران مى رسيدند، اول از همه آن را همچون دروازه اى براى تهران ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 8
از انارستان تا هفت حوض راهنمای تفرج در منطقه 8 و بوستان‌های قدیمی ‌اش روزگارى در جنوب شرقى تجريش و در مسير جاده دماوند قرار داشت و با آب و هوايى خوش، به انارهاى پرآب و خوش مزه اش معروف بود. انارهايى آن قدر معروف كه برخى معتقدند اسـم امروز اين منطقه هم از همين نار و انار ريشه گرفته؛ «نارمك». اما همان طور كه باغ ها و سرسبزى قديمى منطقه 8 در هجوم مهاجرت كم كم تبديل به خانه و آپارتمان شـد، انارستان هاى اين دهستان هم به فراموشى سپرده شـده. نارمك به عنوان هسـته اوليه منطقه 8 در...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 7
در راه قصـر تماشاى تاريخ تهران با گشت و گذار در منطقه 7 پايتخت خيابان دكتر شـريعتى كـه قديمى ترها آن را به جـاده قديم شـميران مى شناسـند، از خيابان هاى با صفاى تهـران بوده و هسـت؛ آن هم با آن درختان چنـار بلند و خانه هـاى آجرى قديمى كه حال و هواى تهران قديم را كـم و بيش حفظ كرده است. اين خيابان از ميانه منطقه 7 تهران مى گذرد كه روزگارى يكى از ييلاق نشـين هاى پايتخت بوده؛ باغسـتانى در مسير دهستان شميران كه كاخ هاى ييلاقى قاجار از آن سر برمى آورد و حالا «قصر» و «عشرت آباد»...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 6
هنر در قلب تهران گشت و گذار در منطقه ای که پاتوق‍هاى فرهنگى ‍اش آن را شاخص كرده است آنجا كه دروازه هاى تهران قديم در همسايگى خيابان انقلاب بسته می شود، درها به سوى منطقه اى باز می شود كه می توان آن را نقطه اى براى شروع تهران جديد دانست. منطقه اى را كه در دوره پهلوى اول و دوم گسترش يافت و تمركز ادارى و سياسى پايتخت در آن شكل گرفت، كم و بيش مى‍توان با منطقه 6 يكى دانسـت. شهر آرام آرام در اين منطقه پيش رفـت و از وزارت خانه و سـفارت خانه گرفته تا دفاتر شركت هاى بزرگ تجارى، مراكز مهم فر...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 5
بازى، شادى، تماشا بوستان‌‌ ها و شهربازى هاى اينجا، تجربه اى متفاوت براى تفريح و تفرج را رقم مى‌زند هر منطقه‌ اى از تهران براى چيز به خصوصى معروف شده و اسم و رسم پيدا كرده‌؛ يكى به خاطر شميران و دربند و توچال، يكى براى بقاياى تهران قديم، ديگرى به واسطه بارگاه حضرت عبدالعظيم (ع) و ... منطقه 5 تهران را هم شهربازى هاى بزرگ و تفريحاتش، براى بچه ها و خانواده ها به يادماندنى كرده و بايد آن را منطقه هيجان و تفريح ناميد. از مجموعه ارم و سـرزمين عجايب گرفته تا شهر ستاره‌ها ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 4
تهران پرنده دارد گشت و گذار در باغ موزه‌ها و بوستان‌ هاى استثنايى منطقه 4 پايتخت تماشاى استثنايى پرندگان را در اين گوشه از پايتخت مى توان تجربه كرد زمانى كـه تهران بـه حوالى بـازار و ارگ محدود مى شـد، مناطق شمال شرقى تهران كه امروزه در محدوده منطقه 4 قرار مى گيرد، مثل لويزان و نارمـك يا زمين هاى كشـاورزى بودنـد يا مناطقى ييلاقى و پر از باغ و پرنده. اين زمين هـا و باغ ها متعلق به درباريان قاجار بود و جايى بـراى گذراندن تعطيلات ييلاقى شـان. از اوايل دهه 30 اين منطقه با حفظ موقعيت تفرج...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 1
تفرج درخاطرات وخريد منطقه1  جاذبه‌هاى بالا شهر ديدنی‌ها و گشتنى‌هاى منطقه 1، شمالى ترين بخش تهران   احتمالا جوان‌ترها اين بخش از تهران را بيشتر با بازار تجريش و منطقه الهيه و تفرج گاه دربند می‌شناسند، اما قديمى ترها، منطقه يك پايتخت را هنوز به نام شميران مى شناسند، به كوچه باغ‌های قديمى، باغ‌هاى سرسـبز بزرگ، كاخ‌هاى سـعدآباد و نياوران و خفتگان ظهيرالدولـه. روزگارى، خيابان وليعصـر امروزى با آن چنارهاى تنومند و بلندش كه به ميدان تجريش مى رسد، ...
خواندن مطلب
تهرانشناسی راهنمای سفر به منطقه 2
با برج مى‌درخشد راهنماى گردش در منطقه‌اى كه برج ميلاد و بوستان‌هاى امروزى تهران درآن قرارگرفته هرجاى تهران كه باشيد، برج ميلاد پيداست. بلندترين برج ايران كه حتى از ميان غبارهاى خاكسـترى و ابرهاى سـفيد، سرش را بيرون مى آورد. اين برج در شـمال غربى پايتخـت و در منطقه 2 تهران قرار گرفته و آنها كه بر بلندايش مى روند، تمام پايتخت را زير پاى شان احساس مى كنند. اما تا سال ها، پيش از آنكه برج ميلاد در حاشيه بزرگراه همت سربرآورد، اين منطقه به كوچه باغ هاى باصفا، پستى بلندى هاى سرسبزش معر...
خواندن مطلب
تهران شناسی؛ راهنمای سفر به منطقه 3 تهران
راهنمای سفر به منطقه 3 تهران ، گشت وگذار در باغ موزه ها‌ و بوستان‌ها شايد شميران براى خيلى ها به تجريش و كوهپايه هاى دربند خلاصه شود، اما شـميران قديم منطقه‌اى بسـيار بزرگ تر از اينها بود و باغستان وسيعى را شامل مى شد كه بخش هايى از آن در محدوده منطقه 3 تهران جاى مى‌گيرند. در این مطلب تلاش می کنیم تا اطلاعاتی درباره راهنمای سفر به منطقه 3 تهران را به صورت کامل ارائه دهیم. از آن روزگار پر دارو درخت اين منطقه، تنها نام‌هايى بر محلاتش باقى مانده كه بوى باغ و تاريخ مى&zwnj...
خواندن مطلب
پیام در واتساپ
تماس با ما